OK S provozováním webu HPmarket.cz nám pomáhají takzvané soubory cookies. Cookies slouží k přizpůsobení obsahu webu, měření funkčnosti stránek a pomáhají nám dosáhnout vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich použitím. Více informací
 
 
 
Kontakty
 
  Telefonické objednávky 728 707 709  (Po-Pá: 9-17 hod)
 
Vše o nákupu
 
O nás
 
  Přihlásit
Košík
     Počítače Notebooky Monitory Tiskárny Skenery Příslušenství Inkousty a tonery Care Pack Software Náš tip
 

Podmínky prodeje

Obchodní údaje:

Prodávajícím na internetovém obchodě HPmarket.cz je společnost:
E LINKX a.s., Novoveská 1262/95, Ostrava – Mar. Hory, IČ: 25 84 71 80, zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2241
tel: +420 597 444 333

I. Objednávka

1. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
• jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo,místo podnikání nebo bydliště kupujícího
• IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost,
• kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího)
• množství požadovaných kusů produktů
• telefon kupujícího
• vybraný způsob platby
• požadovaný termín dodání zboží
• adresu pro dodání zboží

2. Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající "telefonické ověření objednávky", v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo do 3 dnů od ověření objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky, a to pouze v případě, že produkty nebyly již prodávajícím fakturovány. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je objednávka po ověření považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

II. Způsoby plateb

Kupující si zvolí dle objednávkového modulu způsob platby kupní ceny za zboží, které jsou mu prodávajícím nabízeny dle následujících podmínek.

Prodávající s kupujícím se dohodli na těchto platebních způsobech za objednané zboží:

1) Platba dopředu (před expedicí zboží) na proformafakturu
- prodávající přijme objednávku od kupujícího
- prodávající na základě těchto dat (objednávky kupujícího) vystaví a zašle kupujícímu doklad (proformafakturu) pro provedení platby na účet prodávajícího,
- po obdržení platby zašle dohodnutým způsobem prodávající kupujícímu zboží
- prodávající bude blokovat zboží pro kupujícího maximálně 10 kalendářních dnů od data vystavení proformafaktury se splatností 2 pracovních dnů, pokud nedojde k platbě do 7 dnů, má právo prodávající, po předchozím upozornění kupujícího, odstoupit od kupní smlouvy
2) Platba při dodání zboží nebo při osobním odběru
- prodávající přijme objednávku od kupujícího
- prodávající na základě těchto dat vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a dohodnutým způsobem zašle kupujícímu zboží, případně předá při osobním odběru
- kupující platí dohodnutou kupní cenu při předání zboží dopravci (na dobírku), nebo při převzetí v případě osobního odběru
- pokud nedojde k platbě kupujícího při dodání zboží přepravcem, má právo prodávající, odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 400,-Kč. Kupující je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.

Pokud nedojde k platbě kupujícího v dohodnutých termínech a dohodnutou formou dle čl. II těchto podmínek, negarantuje prodávající kupujícímu ceny potvrzené v rámci potvrzení objednávky a má právo po 10 dnech a po upozornění konečného spotřebitele od kupní smlouvy odstoupit.

III. Způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky. Podmínkou pro splnění požadovaných termínů dodání jsou volné skladové zásoby prodávajícího a provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.

Dohodnuté termíny dodání :
1) platba dopředu (na proformafakturu) - po připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího následující pracovní den spediční službou (nejpozději však do 2.pracovních dnů)
2) platba při dodání zboží – termín dodání : následující pracovní den spediční službou (nejpozději však do 2.pracovních dnů)
3) platba při předání zboží při osobním odběru
4) v případě požadované instalace produktů firmou ASC – po připsání částky na účet prodávajícího nejpozději do 2 pracovních dnů.

Prodávající zašle dohodnutým způsobem zboží kupujícímu ve výše uvedených termínech dodání na základě údajů uvedených v potvrzené objednávce.

IV. Storno poplatky

Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího (nevztahuje se na případy, kdy zákon stanoví jinak):

1) storno poplatek ve výši 400,-Kč bez DPH
- kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno polatek ve výši 400 Kč bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme v definovaném termínu od spediční služby nebo od třetí strany, která měla provádět dohodnutou instalaci produktů, pokud se obě strany nedohodnou jinak
2) storno polatek ve výši 20% kupní ceny objednaného zboží bez DPH
- kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 20% kupní ceny objednaného zboží bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové
3) storno poplatek ve výši 400,-Kč bez DPH
- při vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení a vrátí zboží v neporušeném obalu a zboží lze prodat jako nové, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

V. Ustanovení o spotřebitelských smlouvách

V případě, že smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku dle ust. § 52 a násl. občanského zákoníku, prodávající tímto poskytuje kupujícímu následující informace:

a) obchodní firma, identifikační číslo a sídlo prodávajícího: E LINKX a.s., Novoveská 1262/95, Ostrava – Mar. Hory, IČ: 25 84 71 80
b) název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb je uvedena na http://www.hpmarket.cz to je na stránkách www.hp.cz v odkaze online obchod HPmarket
c) cena zboží nebo služeb je uvedena na http://www.hpmarket.cz to je na stránkách www.hp.cz v odkaze online obchod HPmarket
d) náklady na dodání se řídí touto tabulkou


Typ dopravy Hodnota objednávky
do 10 000,- Kč s DPH včetně nad 10 000,- Kč s DPH
Základní doprava 121 Kč s DPH ZDARMA
Zásilková služba Private bez dobírky 121 Kč s DPH 36 Kč s DPH
Zásilková služba Private vč. dobírky 145 Kč s DPH 85 Kč s DPH

Logistické detaily s Vámi budou dojednány a zákaznickým centrem telefonicky po zalogování objednávky

e) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran jak jí vznikly
f) nabídka nebo cena zůstávají v platnosti po dobu 10 kalendářní dní od učinění objednávky

Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu, která byla uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím do sídla prodávajícího na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující souhlasí a bere na vědomí, že písemná forma je v tomto případě zachována pouze vyhotovením listiny o odstoupení od smlouvy podepsané kupujícím.
Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku zejména v následujících případech:
a) jedná-li se o smlouvu, jejíž součástí je i poskytování služeb a s jejich plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) předmětem smlouvy je dodávka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
c) je-li předmětem dodávky i počítačový program a proběhla-li jeho instalace
d) v ostatních případech uvedených v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku

VI. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto Podmínek prodeje řídí Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího zveřejněnými na www.hpmarket.cz/document.asp?dc=VseObchPod a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) Reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným na www.hpmarket.cz/document.asp?dc=VseObchPod. V případě, že je předmětem dodávky zboží nebo služba HP, jsou informace o zárukách k dispozici kupujícímu na http://www.hpmarket.cz/document.asp?dc=1400 v ostatních případech se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito Podmínkami prodeje, Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a Reklamačním řádem a že s těmito souhlasí.

Poradíme vám
Mluvíme neajťácky a srozumitelně
Čtyři specialisté na HP techniku
 jsme offline
728 707 709 (Po-Pá: 9-17 hod)
Experti na HP
Máme nejpřesnější a nejaktuálnější informace.
IT specialisti
Poradíme s výběrem, instalací i používáním.
Doručíme do 24h
Zboží skladem vám dodáme do druhého dne.
Doprava zdarma
Od 5 000 Kč. Nakupujte z pohodlí domova.
© 1999 - 2021 HPmarket.cz